مشاوره ازدواج

ما با استفاده از متخصصان روانشناسی مشاوره های تخصصی پیش از ازدواج و زوج درمانی را ارائه می دهیم.
بیشتر بدانید

برنامه ریزی و انتخاب رشته

نفرات برتر کنکور برای زمانبندی و مشاوره انتخاب رشته به ما مراجعه می کنند. حتی با وجود کارنامه متوسط در کنکور می توان به رشته دلخواه و آینده تضمین شده دست پیدا کنید.

روانکاوی و رواندرمانی

مشکلات روحی و روانی در جامعه به خاطر شرایط کشور بسیار زیاد شده و در صورت عدم بهبود زندگی فرد از روال عادی خارج می شود. با ارائه متدهای روز روانکاوی و رواندرمانی تعداد زیادی از مراجعین به زندگی عادی و بانشاط بازگشته اند.

آموزش های تخصصی

آموزشهای و سمینارهای تخصصی توسط بهترین اساتید مرکز برای نهادها و ارگانها و افراد جامعه ارائه می گردد.

ارسال نظر